Ruprechtice

Gmina w wysokości 463 m n.p.m. leży w dolinie Stienawy i Ruprechtickiego potoka. Dominantą gminy jest barokowy kościół Św. Jakuba Większego, zbudowanego w roku 1721 na ośmibocznej rzutni według planów K.I. Dienzenhofera. Do areału kościoła należy jescze murowana dzwonnica renesansowa z 16. stulecia oraz parafia. W gminie znajduje się kilka typowo rolniczych posesji typu broumowskiego, jednak większość tych obiektów służy do celów wypoczynkowych. Ruprechtice są odpowiednim punktem wyjściowym do wycieczek w Jaworze góry i na ich najwyższy wierzch – Ruprechticki Szpiczak.
Kościół Kościół
Kościół
Ruprechtice Ruprechtice
Ruprechtice